Εστία βουτανίου

65,00

Description

• Εστία θέρμανσης βουτανίου ιδανική για σιφόν
• Ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης
• Ρυθμιζόμενη ένταση φλόγας